Εμείς το ξέραμε “από μέσα” ότι ετοιμάζεται και δεύτερη διαφήμιση Pils Hellas. Τώρα το ξέρετε κι εσείς. Γιατί στην τελική, όλοι ξέρουμε κάποιον που το ξέρει“από μέσα"