ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας και της κουλτούρας της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης. Σε αυτό το πλαίσιο η εταιρεία:

  • Απευθύνεται σε κοινό άνω των 18 ετών και δεν διαφημίζει σε εκπομπές ή sites στα οποία τουλάχιστον το 30% του κοινού είναι νέοι κάτω των 18 ετών.
  • Προωθεί την υπεύθυνη κατανάλωση και ενθαρρύνει την υιοθέτηση ασφαλών συνηθειών για την προστασία όλων.
  • Επενδύει στην πρωτογενή παραγωγή μέσω του προγράμματος Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού, στηρίζοντας στην πράξη την τοπική αγροτική παραγωγή και τους Έλληνες γεωργούς. Με αυτό τον τρόπο ενισχύει την εθνική οικονομία και εξασφαλίζει τη χρήση καλύτερης πρώτης ύλης για την παραγωγή της καλής μπίρας.
  • Υποστηρίζει σημαντικές δράσεις Κοινωνικής Υπευθυνότητας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, παράγοντας αξία για τους πολίτες, τους φορείς, τους οργανισμούς και υλοποιεί δράσεις και εκδηλώσεις που προάγουν τον πολιτισμό, την τέχνη και τον αθλητισμό, με σκοπό να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
  • Συμμετέχει σε προγράμματα για την προστασία του περιβάλλοντος ενώ υιοθετεί αποτελεσματικότερες διαδικασίες και τεχνολογίες σε όλους τους τομείς λειτουργίας της, με στόχο τον περιορισμό χρήσης φυσικών πόρων και ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης από την αρχή της λειτουργίας της. Μέχρι σήμερα έχει συνεισφέρει στην αγορά έξι οχημάτων συλλογής ανακυκλώσιμων συσκευασιών.