Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε.» (εφεξής η Εταιρεία), αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη συλλογή, επεξεργασία, χρήση, ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας, όπως ενδεικτικά ως υποψήφιοι, ενεργοί ή παλαιότεροι πελάτες, καταναλωτές, επισκέπτες εταιρικής σελίδας, εργαζόμενοι, προμηθευτές, επιτηδευματίες, ιδιώτες ή συνεργαζόμενοι τρίτοι.

Η Εταιρεία μας είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία κατά την πλοήγησή σας στον δικτυακό ιστότοπο https://www.eza.gr/ και παραμένει στη διάθεση σας για όποια διευκρίνιση. Η έδρα μας βρίσκεται στο ∆ήµο Αταλάντης/ Φθιώτιδας, ΤΚ: 35200, Κυπαρίσσι, τηλέφωνο επικοινωνίας: 21062001687, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): dpc@eza.gr , συντονιστής προσωπικών δεδομένων είναι ο κ. Αντώνης Θεοδώρου.
Παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους και τη σχετική Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

1. Ο ιστότοπός μας
Ο ιστότοπος https://www.eza.gr/ αποτελεί τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας μας. Το περιεχόμενο του ισοτόπου είναι κυρίως ενημερωτικό, καθώς φιλοξενεί ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών που αφορούν τα προϊόντα μας.

2. Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε
Κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας, επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά τα δεδομένα που μας παρέχετε οι ίδιοι μέσω της Φόρμας Χορηγιών και της Φόρμας Επικοινωνίας η οποία δίνει τις επιλογές:
• Αποστολή Βιογραφικού
• Παράπονο
• Σχόλιο
• Ερώτημα

Μέσω των ανωτέρω Φορμών συλλέγουμε:
• Βασικά προσωπικά σας δεδομένα: το όνομα, το επώνυμο, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης
• Δεδομένα Βιογραφικού: επαγγελματική προϋπηρεσία, πτυχία
• Επαγγελματικά Δεδομένα: θέση σε εταιρεία 

3. Επεξεργαζόμαστε Δεδομένα ανηλίκων;
Ο ιστότοπός μας και οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε ανηλίκους, στην περίπτωση που κάποιος ανήλικος έρθει σε επικοινωνία μαζί μας μέσα από τη φόρμα επικοινωνίας μας ή της φόρμας χορηγίας διαγράφουμε αμέσως τα προσωπικά του δεδομένα μόλις αντιληφθούμε την πραγματική του ηλικία.

4. Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς:
α. για την ολοκλήρωση της επικοινωνίας της Εταιρείας μαζί σας, κατόπιν αποστολής δικού σας σχολίου ή ερωτήματος, μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή
β. για την αντιμετώπιση των παραπόνων που εσείς διατυπώνετε και αποστέλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας ή
γ. για την εύρεση των μελλοντικών εργαζομένων που θα στελεχώσουν την Εταιρεία μας ή
δ. για την επιλογή των μελλοντικών μας χορηγιών, στα πλαίσια ανάπτυξης της κοινωνικής εταιρικής μας ευθύνης, κατόπιν δικών σας προτάσεων, μέσω της φόρμας χορηγιών ή
ε. για την καλύτερη λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου και τη βελτίωση της πλοήγησης σε αυτόν, χρησιμοποιώντας cookies. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των cookies στο πλαίσιο του Διαδικτυακού Τόπου εδώ

Τα δεδομένα σου υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά για τους παραπάνω σκοπούς ή κατά περίπτωση για σκοπούς νομοθετικής/ρυθμιστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας μας ή υποστήριξης των νομικών μας αξιώσεων. 

4. Νομική βάση επεξεργασίας
Η επεξεργασία των βασικών δεδομένων σας στα πλαίσια του ιστοτόπου μας και συγκεκριμένα μέσα από τη φόρμα επικοινωνίας και ειδικότερα επιλέγοντας μία εκ των κατηγοριών σχόλιο, παράπονο, ερώτημα αλλά και μέσω της φόρμας χορηγιών πραγματοποιείται ως απαραίτητη για σκοπούς διασφάλισης των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας μας. Ειδικότερα εξυπηρετούν το έννομο συμφέρον της διατήρησης των απαραίτητων διαύλων επικοινωνίας με τους υφιστάμενους, δυνητικούς πελάτες μας, τους ενδιαφερόμενους για τα προϊόντα μας και όσους θέλουν να συνδράμουν στη διαμόρφωση των δράσεων εταιρικής κοινωνικής μας ευθύνης.

Ως προς τα δεδομένα σας που συλλέγουμε μέσω της φόρμας επικοινωνίας και της κατηγορίας αποστολή βιογραφικού, η επεξεργασία είναι απαραίτητη εν όψει σύναψης μεταξύ μας μελλοντικής εργασιακής σύμβασης.

5. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;
Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει αποκλειστικά το απαραίτητο, σε κάθε περίπτωση, προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επιπλέον, πρόσβαση μπορεί να έχουν και οι συνεργαζόμενες με εμάς Εταιρείες και συνεργάτες ιδιώτες (εκτελούντες την επεξεργασία), κατόπιν σχετικής ανάθεσης της επεξεργασίας σε αυτούς από την Εταιρεία (π.χ. εταιρεία ΙΤ και εταιρεία marketing). Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τους εκτελούντες πραγματοποιείται υπό τις ρητές εντολές της Εταιρείας και υπό την εγγύηση λήψης όλων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των δεδομένων σας.

Τρίτα μέρη που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, εποπτικές αρχές κλπ.), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία, όταν η διαβίβαση κρίνεται απαραίτητη για σημαντικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, καθώς και για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 

6. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός Ελλάδος
Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ελλάδος. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδας. 

7. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;
Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.
Γίνεται χρήση «cookies» στον ιστότοπό μας https://www.eza.gr/, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση σας. Ενημερωθείτε για την Πολιτική cookies (εδώ

8. Η περίοδος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται μέσω της φόρμας χορηγιών και της φόρμας επικοινωνίας και ειδικότερα επιλέγοντας μία εκ των κατηγοριών σχόλιο, παράπονο, ερώτημα διατηρούνται μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται από τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας των δεδομένων ή για την εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεών μας.

Ως προς τα δεδομένα που αποστέλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας και ειδικότερα επιλέγοντας την κατηγορία αποστολή βιογραφικού, τηρούνται για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων
Η τυχόν διασύνδεση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου με άλλο διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών μέσω ειδικών συνδέσμων, υπερσυνδέσμων (links, hypperlinks, banners κλπ) δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου αυτού, την ποιότητα και την πληρότητα των τυχόν προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν ή την πολιτική που ακολουθείται σε αυτόν σχετικά με την προστασία και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να φροντίζει το ίδιο να ενημερώνεται για την προστασία και την επεξεργασία των δεδομένων του από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους, και τις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας δεδομένων τους.

9. Η Ασφάλεια των δεδομένων σας
Δεσμευόμαστε ότι έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Να σημειωθεί ότι και το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, το οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχει λάβει την κατάλληλη καθοδήγηση και ενημέρωση.

Τα μέτρα, που λαμβάνουμε, επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο. 

10. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων
Ως Υποκείμενο των Δικαιωμάτων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

1. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα.
Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
2. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας τα οποία τηρούμε ή πως αυτά δεν είναι επικαιροποιημένα, μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής τηλεφωνικού αριθμού).
3. Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.
4. Δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.
6. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.
Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας, και αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που δικαιολογούν πως το έννομο συμφέρον μας υπερισχύει έναντι του δικαιώματος σας.
7. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης.
Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία πραγματοποιείται επί της νομικής βάσης της συγκατάθεσής σας (λ.χ. επεξεργασία της φόρμας «μοιραστείτε την ιστορία σας»), μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας. 

11. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;
• Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpc@eza.gr, είτε στο τηλέφωνο 2162001683 είτε να αποστείλετε επιστολή στην αναφερόμενη ανωτέρω διεύθυνση αλληλογραφίας (∆ήµο Αταλάντης/ Φθιώτιδας, ΤΚ: 35200, Κυπαρίσσι ) αναφέροντας το Αίτημα σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.
• Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του και δε συνεπάγεται κανένα κόστος για εσάς. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον μηνών λόγω της πολυπλοκότητας ή του αριθμού των αιτημάτων, περίπτωση κατά την οποία θα ενημερωθείτε για την παράταση και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός μήνα από την παραλαβή του αιτήματος.
• Στις περιπτώσεις που το αίτημα θα κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό η Εταιρεία δύναται, είτε να αρνηθεί την διεκπεραίωση του, είτε να ζητήσει την καταβολή εύλογου τέλους για τη διεκπεραίωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας.
• Στην περίπτωση που: α. θεωρείτε πως δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή β. θεωρείτε πως το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: contact@dpa.gr). 

12. Αλλαγή της Πολιτικής μας
Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Η παρούσα Πολιτική τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 07/02/2020