Ιδρύεται η εταιρεία ως θυγατρική του πολυεθνικού ομίλου παραγωγής μπίρας Lowenbrau, με την εξαγορά του εργοστασίου στην Αταλάντη από τον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων.